zmiana danych w KRS

Szybka aktualizacja danych spółki w KRS

Na czym polega szybka aktualizacja danych spółki w KRS? Dopełnienie formalności związanych z aktualizacją danych spółki w KRS jest obowiązkiem przedsiębiorców. Termin dokonania aktualizacji to 7 dni od momentu wystąpienia sytuacji powodującej zmianę. Jakie dane należy aktualizować w KRS? skrócona nazwa (firma) wykaz rachunków bankowych adresy miejsc prowadzenia działalności dane prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym […]

CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni

CRBR dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni od października 2021 r. – w jaki sposób dokonać zgłoszenia z CRBR? Czym jest rejestr CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to opracowany przez Ministerstwo Finansów system zmierzający dla gromadzenia oraz przetwarzania najważniejszych informacji o beneficjentach rzeczywistych. Kim jest beneficjent rzeczywisty? To osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią kontrolę nad spółką, umożliwiająca […]

Pomożemy zaktualizować dane spółki w KRS!

Potrzebujesz zmienić dane w KRS? (Jak zgłosić zmianę danych spółki w KRS) Pomożemy zaktualizować dane spółki w KRS! Do dokonania aktualizacji danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązani są ich właściciele po każdej zaistniałej zmianie (np. w sposobie reprezentacji podmiotu, zapisów umowy spółki itd.). Istotnie należy zaznaczyć, że obecnie zmiana danych spółki w KRS odbywa […]

Nakaz rozwiązania spółki i wykreślenie z KRS

Kiedy nakaz rozwiązania spółki i wykreślenie z KRS są stosowane przez sąd? W jakiej sytuacji sąd rejestrowy decyduje się na podjęcie ten czynności wobec spółki? Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego jak wiele konsekwencji wiążę się z niewypełnianiem obowiązków wynikających z prowadzenia podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Właściciel firmy widniejącej w rejestrze […]

Warszawski wirtualny adres

Warszawski wirtualny adres – dlaczego warto skorzystać z oferty? O tym jak istotne jest ulokowanie siedziby spółki wie niemal każdy. Firmy ulokowane w centrach dużych miast bez wątpienia budzą o wiele większe zaufanie w otoczeniu biznesowym. Niestety wynajęcie, nie wspominając już o kupnie, biura w takiej lokalizacji jest niezwykle kosztowne. Zazwyczaj mogą pozwolić sobie na […]

Wpis spółki akcyjnej do KRS

Wpis spółki akcyjnej do KRS – jak go uzyskać? Przede wszystkim spółkę akcyjną może założyć jedna lub więcej osób. Istotnie należy jednak zaznaczyć, ze ten rodzaj spółki może zarejestrować wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak uzyskać wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców? Od lipca 2021 wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Warto zwrócić […]

Portal Rejestrów Sądowych

Od lipca został uruchomiony Portal Rejestrów Sądowych,. To system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości, którego celem jest udostępnianie usług rejestrów sądowych dla obywateli. PRS składa się z: wyszukiwarki KRS – możliwość wyszukiwania podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz uzyskania informacji na temat aktualnego odpisu danych podmiotu e-formularzy KRS – możliwość złożenia do sądu rejestrowego elektronicznego wniosku […]

Umowa spółki a statut

Umowa spółki a statut – czym różnią się te dwa dokumenty? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowa przedsiębiorstwa określać powinna najważniejsze kwestie dotyczące firmy. Przy sporządzaniu dokumentu należy zawrzeć oficjalną formę aktu notarialnego. W niektórych przypadkach umożliwiono skorzystanie z uproszczonej formy. Oprócz papierowej formy możliwe jest zarejestrowanie przedsiębiorstwa z użyciem gotowego wzorca formularza udostępnionego w […]

Pomoc w zawieszeniu działalności

Kiedy warto zdecydować się na pomoc w zawieszeniu działalności? Na jaki czas można zawiesić działalność? Zawieszenie wykonywania działalności oznacza, że w tym okresie spółka nie może prowadzić aktywności gospodarczej oraz osiągać z tego tytułu przychodów. Dopuszczalne jest jednak wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia dochodu spółki. Mowa tutaj o takich czynnościach jak m.in.: przyjmowanie […]

Co powinien zawierać statut spółki?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na założenie spółki zawrzeć muszą w tym celu odpowiedni dokument. Co powinien zawierać statut spółki? Poprawne sformułowanie statutu jest niezwykle istotne z punktu widzenia konsekwencji prawnych. Niektóre elementy opisane w Kodeksie Spółek Handlowych nazywane są obligatoryjnymi. Oznacza to, że każdy statut powinien je zawierać, bez względu na formę prawną. Wśród obowiązkowych […]

Przewiń do góry