Ile trwa zmiana w KRS?

Ile trwa zmiana w KRS? Dlaczego przedsiębiorcy powinni pamiętać o przepisowym terminie 7 dni od momentu zaistnienia zmiany powodującej konieczność aktualizacji danych w KRS? Do dokonania zmian w rejestrze KRS zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący firmę wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Istotnie należy zaznaczyć, że aktualizacja danych jest obowiązkowa a za niedopełnienie formalności aktualizacyjnych oraz widniejące […]

Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć?

Krajowy Rejestr Karny – czym jest? Co warto o nim wiedzieć? Jaką pełni funkcję? Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć? To instytucja mająca na celu prowadzenie rzetelnej bazy danych w zakresie karanych osób oraz podmiotów zbiorowych. Podstawa powołania KRK: ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2021 r. poz. […]

Zmiana nazwy spółki z o.o.

Zmiana nazwy spółki z o.o. – kiedy jest konieczna? Jakich formalności należy dopełnić podczas zmiany nazwy spółki w KRS? Właściciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają możliwość podjęcia decyzji o zmianie nazwy spółki. Najczęściej zmiana jest spowodowana zmianą przedmiotu działalności lub siedziby firmy (powodem może być odcięcie się od firmy, która była źle kojarzona przez klientów […]

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji – kto reprezentuje podmiot i ponosi odpowiedzialność? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od wielu lat zajmuje pierwsze pozycje w rankingu najchętniej wybieranych form prawnych przez osoby decydujące się na założenie i prowadzenie firmy w Polsce. Procedura rejestracji spółki musi być przeprowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Kiedy mamy do […]

Jak wypełnić wniosek o zmianę danych KRS?

Wielu przedsiębiorców nie wie w jaki sposób wypełnić wniosek o zmianę danych w KRS? Na co warto zwrócić uwagę wypełniając formularze aktualizacyjne? Od 1 lipca 2021 roku nastąpiła elektronizacja systemu KRS, czyli obecnie wnioski i formularze należy składać wyłącznie w formie elektronicznej. Jeżeli spółka została zarejestrowana drogą tradycyjną (u Notariusza) to musimy skorzystać z nowego […]

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – jaką pełni funkcję? W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejsze decyzje dotyczące działania spółki podejmuje się na zgromadzeniu wspólników. To jeden z najważniejszych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Termin ▶ Zwyczajne zgromadzenie wspólników – 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego ▶ Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników – natychmiast, gdy […]

Księga protokołów w spółce z o.o.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych jasno określają, że podejmując uchwały na Zgromadzeniu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy dokonać odpowiednich zapisów w księdze protokołów. Księga protokołów w spółce z o.o. – Co powinien zawierać wpis? Kto podpisuje wpis w księdze protokołów? Uchwały wpisuje się do księgi protokołów. Następnie wspólnicy obecni na Zgromadzeniu Wspólników podpisują dokonany […]

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest atrakcyjną formą pod względem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania podmiotu. Często ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o. decyduje o założeniu tej formy prawnej. Na czym polega ograniczenie odpowiedzialności? Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku niewypłacalności spółki? W przypadku spółki z o.o. za zobowiązania odpowiedzialność ponosi spółka. Odpowiedzialność w spółce z o.o. – […]

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. wnoszą wspólnicy w odpowiednim momencie zakładania firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie wnoszonych wkładów wspólnicy nabywają udziały. W jakiej postaci wnieść kapitał zakładowy w spółce z o.o.? Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość wnoszenia wkładów w formie aportu lub pieniężnej. Wyjątkiem jest rejestracja spółki za […]

Kiedy założyć spółkę jawną?

Kiedy założyć spółkę jawną? Dla kogo ta forma prawna będzie korzystnym rozwiązaniem? spółkę jawną zalicza się do spółek, które nie wymagają szerokiej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa, aby móc bezpiecznie prowadzić firmę w tej formie. Zgodnie z przepisami posiada zdolność prawną (możliwość nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań, pozywać oraz być pozywaną). Wspólnicy spółki jawnej […]

Przewiń na górę
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Oddzwonimy do Ciebie!
Podaj nam swój numer telefonu, skontaktujemy się!