Aktualizacja danych w KRS termin

Aktualizacja danych w KRS termin jaki obowiązuje? W jakim czasie należy złożyć dokumenty aktualizacyjne od momentu zaistnienia zmian?

Obowiązek zgłaszania zmian do KRS dotyczy wszystkich podmiotów wpisanych do rejestru – Krajowy Rejestr Sądowy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary finansowe. W niektórych przypadkach istnieje ryzyko likwidacji spółki – jezeli od dłuższego czasu spółka nie aktualizuje danych firmy w KRS.

 

Aktualizacja danych w KRS termin

 

Aktualizacja danych w KRS termin

Zgodnie z  art. 22 ustawy o KRS:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Obecnie wnioski aktualizacyjne należy złożyć za pomocą systemów informatycznych. Nie ma możliwości składania wniosków w formie papierowej.

Elektroniczna forma systemu eKRS obliguje do posiadania narzędzi umożliwiających potwierdzenie tożsamości na dokumentacji elektronicznej:

  • kwalifikowany podpis elektroniczny
  • profil zaufany

Warto tutaj zaznaczyć, że kwalifikowany podpis elektroniczny posiada szeroki zakres zastosowań oraz jest przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców w zawieraniu umów, załatwianiu spraw sądowych, składaniu wniosków online. Z tego powodu zachęcamy do wyrobienia e-podpisu, który ułatwia prowadzenie firm.

 

Zarząd spółki a aktualizacja danych w KRS

Zarząd ponosi odpowiedzialność za dopełnienie obowiązku zgaszania zmian do KRS. Warto tutaj zaznaczyć, że zarząd spółki może uprawnić radcę prawnego do działania w imieniu spółki przed sądem.

To członkowie zarządu powinni zadbać o to, aby procedura aktualizacji danych spółki w KRS została dopełniona w sposób zgodny z przepisami prawa oraz terminowo.

 


Sprawdź również:

Jak wypełnić wniosek o zmianę danych KRS?

Wykaz wniosków i załączników KRS – spółka z o.o.

Aktualizacja danych w CRBR

Aktualizacja danych w KRS termin
Przewiń na górę