Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS – jak dopełnić formalności aktualizacyjnych?

W przypadku pojawienia się zmian w zakresie członków rady nadzorczej spółki należy dokonać odpowiedniej aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować poważne problemy zarówno dla przedsiębiorcy jak również spółki. Z tego powodu zalecamy przeprowadzenie procedury aktualizacji danych członków rady nadzorczej od razu po wystąpieniu zmian.

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS

Termin: 

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej powinna zostać przeprowadzona w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmian.

Formularze:

W celu aktualizacji należy złożyć formularz KRS-Z3 wraz z wymaganymi załącznikami:

  • dokument będący podstawą odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej,
  • dokument, na mocy którego powołano nowego członka Rady Nadzorczej,
  • dowód uiszczenia należnych opłat,
  • notarialnie poświadczony wzór podpisu członka Rady Nadzorczej,
  • dokument wskazujący dane osobowe członka Rady Nadzorczej.

Obecnie aktualizacja danych w KRS odbywa się wyłącznie za pomocą systemów elektronicznych.

Elektroniczna aktualizacja danych obliguje do posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 

Jak zmienić nazwisko członka zarządu – zachęcamy do lektury poprzedniego wpisu!

 

szybka-aktualizacja-danych-spolki-krs

 

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS
Przewiń na górę