Jak zmienić nazwisko członka zarządu w S24?

Jak zmienić nazwisko członka zarządu w S24?

Jak dopełnić formalności w zakresie zmiany nazwiska członka zarządu w S24?

Na wstępie warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku zmiany nazwiska członka zarządu należy dokonać zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie aktualizacja danych spółki dokonywana jest wyłącznie w sposób elektroniczny.

Jak zmienić nazwisko członka zarządu w S24?
Jak zmienić nazwisko członka zarządu w S24?

Jak zmienić nazwisko członka zarządu w S24?

  1. Wchodzimy na portal S24.
  2. Klikamy w zakładkę “Wzory dokumentów”.
  3. Wybieramy “Uchwała o zmianie składu zarządu spółki”.
  4. Następnie dokonujemy odwołania członka zarządu, który zmienił nazwisko.
  5. Następnie ponownie powołujemy danego członka zarządu z uwzględnieniem nowych danych.

Warto również od razu dokonać aktualizacji danych w zakresie adresu do e-doręczeń.

W końcowym etapie należy wypełnić i złożyć wniosek ZEL-3 wraz z dołączeniem uchwały o zmianie składu zarządu oraz oświadczeniu o adresie do e-doręczeń.

Zmiana nazwiska  członka zarządu S24 pomoc

Procedura zmiany nazwiska członka zarządu w S24 wymaga odpowiedniej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosków aktualizacyjnych w KRS.

W imieniu klienta dopełniamy wszystkich formalności aktualizacyjnych.

Jak wypełnić wniosek o zmianę danych KRS?

 

Jak zmienić nazwisko członka zarządu w S24

Jak zmienić nazwisko członka zarządu w S24?
Przewiń na górę