Pomoc w aktualizacji danych KRS

Pomoc w aktualizacji danych KRS w wielu przypadkach okazuje się być niezbędna dla osób prowadzących firmę w postaci podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. Dlaczego? Niedopełnienie formalności w zakresie aktualizacji danych w KRS może przysporzyć wielu problemów właścicielom firm. Z tego powodu warto zdecydować się na profesjonalną pomoc w zakresie zmiany danych spółki w KRS.

Art. 18. KRS
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych
1.
Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
2.
Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

dane-w-krs-aktualizacja

Niedopełnienie obowiązku aktualizacji KRS konsekwencje

Warto tutaj podkreślić, że korzystając z informacji zawartych w KRS stosujemy zasadę domniemania prawdziwości danych w KRS.

Konsekwencje:

  • brak doręczenia ważnej korespondencji (informacje wysłane na adres widniejący w KRS uznawane są za doręczone)
  • odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel / właściciele podmiotu
  • wszczęcie postępowania przymuszającego
  • w niektórych sytuacjach podjęcie procedury likwidacji podmiotu

 

Aktualizacja KRS nie jest długotrwałą procedurą pod warunkiem, że wszelkie zasady przygotowania i złożenia wniosku są zachowane.

Pomoc w aktualizacji danych KRS

Nasze biuro oferuje pomoc w zakresie aktualizacji danych spółki w KRS:

  • aktualizacja danych członków zarządu, wspólników
  • zmiana adresu spółki, aktualizacja siedziby spółki
  • aktualizacja udzielonych pełnomocnictw
  • zmiana zakresu PKD
  • aktualizacja adresów do korespondencji

i wiele innych!

Niezależnie od formy aktualizacji – oferujemy przeprowadzenie procedury aktualizacji danych spółki.

 

Sprawdź również inne nasze wpisy:

Aktualizacja danych członków rady nadzorczej w KRS

Zmiana nazwy spółki z o.o.

Aktualizacja listy wspólników spółki w KRS

 

pomoc-w-aktualizacji-danych-krs
pomoc-w-aktualizacji-danych-krs
Pomoc w aktualizacji danych KRS
Przewiń na górę