Tekst jednolity umowy spółki

Tekst jednolity umowy spółki to jeden z podstawowych dokumentów, które są wymagane podczas przeprowadzania procedury aktualizacji danych w zakresie zapisów umowy spółki. Jak go sporządzić? Kto podpisu tekst jednolity umowy?

Tekst jednolity umowy spółki

Tekst jednolity umowy spółki co to jest?

Tekst jednolity umowy spółki należy przygotować i złożyć podczas przeprowadzania procedury zmiany zapisów umowy spółki w KRS. To dodatkowy dokument, o którym często zapominają przedsiębiorcy, co powoduje zwrot wniosku KRS lub wezwanie do uzupełnienia braków.

Jak złożyć tekst jednolity spółki w KRS?

Tekst jednolity umowy spółki należy złożyć w KRS za pośrednictwem jednego z dostępnych systemów (wybór systemu uzależniony od sposobu zawiązania umowy i późniejszych zmian aktualizacyjnych):

  • S24
  • PRS

 

Tekst jednolity umowy spółki podstawa prawna

art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769

Do wniosku o wpis podmiotu do Rejestru, wniosku dotyczącego zmiany umowy lub statutu podmiotu wpisanego do Rejestru, działającego na podstawie umowy lub statutu, dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych.

 

Jak podpisać tekst jednolity spółki?

Warto zaznaczyć, że zarząd spółki powinien odpowiednio opatrzyć podpisem składany do KRS tekst jednolity umowy spółki.

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z O.O. POMOC

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i złożenia tekstu jednolitego umowy spółki z o.o.


Sprawdź również inne nasze wpisy:

Umowa spółki z o.o.

Zgłoszenie zmiany kodów PKD firmy

Umowa spółki a statut


 

Team member - team with slider is stunningly effective team member plugin that permits you to list of your employees, team members, support team on your site.
AKTUALIZACJA ADRESU SPÓŁKI
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w zakresie adresu spółki.
AKTUALIZACJA DANYCH WSPÓLNIKÓW
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych wspólników spółki w KRS.
AKTUALIZACJA PKD SPÓŁKI
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w zakresie PKD spółki w KRS.
WIELE INNYCH
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia aktualizacji danych spółki - zapraszamy do kontaktu.
Tekst jednolity umowy spółki
Przewiń na górę