Zmiana nazwy spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS

Zmiana nazwy spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – czy każdy musi pamiętać o obowiązku aktualizacji danych w KRS?

Nie ulega wątpliwości, że nazwa spółki odgrywa kluczową rolę w tworzeniu tożsamości firmy i wpływa na jej rozpoznawalność wśród klientów i partnerów biznesowych. Istnieją jednak sytuacje, kiedy potrzebna jest zmiana nazwy spółki. W takim przypadku, proces ten wymaga przestrzegania odpowiednich procedur, które obejmują nie tylko aspekty wewnętrzne spółki, ale również zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

pomoc-w-aktualizacji-danych-krs
pomoc-w-aktualizacji-danych-krs

Procedura zmiany nazwy spółki w KRS

Decyzja o zmianie nazwy spółki

Zmiana nazwy spółki zaczyna się od decyzji podjętej na walnym zgromadzeniu wspólników. Ta decyzja musi być podjęta większością 2/3 głosów, chyba że umowa spółki przewiduje inny wymóg.

Przeczytaj o tym, jak funkcjonuje spółka z o.o. w praktyce.

Zmiana w umowie lub statucie spółki

Po podjęciu decyzji o zmianie nazwy, niezbędne jest dokonanie zmiany w umowie lub statucie spółki. Zmiana ta wymaga sporządzenia notarialnej dokumentacji. Ważne jest, aby w treści zmienionego dokumentu widnieć nowa nazwa spółki.

Wprowadzenie zmian do KRS

Zmieniona umowa lub statut spółki musi następnie zostać złożona do KRS w celu dokonania stosownych zmian w rejestrze. Proces ten wymaga uiszczenia opłaty sądowej.

Czas trwania procesu i koszty

Zmiana nazwy spółki to proces, który może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od różnych czynników, takich jak skład walnego zgromadzenia, efektywność biura notarialnego i szybkość działania sądu. Koszty tego procesu obejmują honoraria notarialne, koszty zmiany umowy lub statutu, opłatę sądową za zmianę wpisu w KRS, a także potencjalne koszty związane ze zmianą materiałów promocyjnych i innych dokumentów firmowych.

Warto pamiętać…

Zmiana nazwy spółki jest procesem wymagającym, który wymaga starannej organizacji i realizacji. Przed podjęciem decyzji o zmianie nazwy, warto rozważyć wszystkie potencjalne konsekwencje i upewnić się, że jest to decyzja, która przyniesie korzyści firmie. Pomimo to, jest to część naturalnego procesu rozwoju i ewolucji każdej firmy i może przynieść wiele korzyści, w tym lepszą rozpoznawalność marki i lepsze dopasowanie do profilu działalności firmy.


Sprawdź również inne nasze wpisy:

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Wykaz wniosków i załączników KRS – spółka z o.o.

Team member - team with slider is stunningly effective team member plugin that permits you to list of your employees, team members, support team on your site.
AKTUALIZACJA ADRESU SPÓŁKI
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w zakresie adresu spółki.
AKTUALIZACJA DANYCH WSPÓLNIKÓW
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych wspólników spółki w KRS.
AKTUALIZACJA PKD SPÓŁKI
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w zakresie PKD spółki w KRS.
WIELE INNYCH
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia aktualizacji danych spółki - zapraszamy do kontaktu.
Zmiana nazwy spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS
Przewiń na górę