Aktualizacja NIP-8

Kiedy wymagana jest aktualizacja NIP-8? W jakiej sytuacji należy dopełnić formalności aktualizacyjnych z wykorzystaniem formularza NIP-8?

Masz spółkę założoną w KRS? Zmienił się jej adres? A może inne dane widniejące w Urzędzie Skarbowym? Pamiętaj o konieczności złożenia formularza aktualizacyjnego NIP-8!

Aktualizacja może zostać dopełniona w sposób elektroniczny, poprzez złożenie listu lub osobiście we właściwym urzędzie skarbowym.

Aktualizacja NIP-8 -> jakie dane należy zgłaszać?

  • skrócona nazwa podmiotu
  • wykaz rachunków bankowych
  • adresy miejsc prowadzenia działalności
  • dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową, w tym jego NIP
  • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej
  • dane kontaktowe
  • dane poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (w przypadku spółek)

 

Po złożeniu formularza NIP-8 w urzędzie skarbowym należy również dokonać zmian w KRS.

Termin: 7 dni od występienia zmiany

 

Uwaga!

Za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary finansowe.

 

Zmiana nazwy spółki z o.o.

 

Aktualizacja NIP-8

Aktualizacja NIP-8
Przewiń na górę