Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć?

Krajowy Rejestr Karny – czym jest? Co warto o nim wiedzieć? Jaką pełni funkcję?

Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć?

To instytucja mająca na celu prowadzenie rzetelnej bazy danych w zakresie karanych osób oraz podmiotów zbiorowych.

Podstawa powołania KRK: ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1709) (zastąpiła wcześniej działający Centralny Rejestr Skazanych (CRS)).

Od 2013 roku nastąpiła automatyzacja wymiany informacji pomiędzy KRK a KRS (Krajowy Rejestr Karny ➨ Krajowy Rejestr Sądowy). Automatyzacja procedur pozwala na szybką weryfikację informacji.

KRK zakres informacji obejmuje (źródło wikipedia – Krajowy Rejestr Karny)

↪ prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
↪ przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
↪ przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
↪ będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych,
↪ wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
↪ nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o ↪ postępowaniu w sprawach nieletnich,
↪ prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
↪ poszukiwanych listem gończym,
↪ tymczasowo aresztowanych,
↪ nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Udzielenie informacji z KRS opłaty

☑ 30 zł za informację o osobie,

☑ 30 zł podmiocie

☑ 20 zł za informację o osobie i podmiocie (wniosek elektroniczny)

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu procesów rejestracji spółki czy aktualizacji danych w KRS. Pomagamy również w odpowiadaniu na pisma i wezwania z Sądu. Zapraszamy do kontaktu.

➭ Składanie wniosków do KRS za pomocą PRS

 

Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć

 

Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć?
Przewiń na górę