Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć?

Krajowy Rejestr Karny – czym jest? Co warto o nim wiedzieć? Jaką pełni funkcję?

Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć?

To instytucja mająca na celu prowadzenie rzetelnej bazy danych w zakresie karanych osób oraz podmiotów zbiorowych.

Podstawa powołania KRK: ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1709) (zastąpiła wcześniej działający Centralny Rejestr Skazanych (CRS)).

Od 2013 roku nastąpiła automatyzacja wymiany informacji pomiędzy KRK a KRS (Krajowy Rejestr Karny ➨ Krajowy Rejestr Sądowy). Automatyzacja procedur pozwala na szybką weryfikację informacji.

KRK zakres informacji obejmuje (źródło wikipedia – Krajowy Rejestr Karny)

↪ prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
↪ przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
↪ przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
↪ będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych,
↪ wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
↪ nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o ↪ postępowaniu w sprawach nieletnich,
↪ prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
↪ poszukiwanych listem gończym,
↪ tymczasowo aresztowanych,
↪ nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

Udzielenie informacji z KRS opłaty

☑ 30 zł za informację o osobie,

☑ 30 zł podmiocie

☑ 20 zł za informację o osobie i podmiocie (wniosek elektroniczny)

Oferujemy pomoc w przeprowadzeniu procesów rejestracji spółki czy aktualizacji danych w KRS. Pomagamy również w odpowiadaniu na pisma i wezwania z Sądu. Zapraszamy do kontaktu.

➭ Składanie wniosków do KRS za pomocą PRS

 

Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć

 

Krajowy Rejestr Karny co warto wiedzieć?
Przewiń na górę
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Oddzwonimy do Ciebie!
Podaj nam swój numer telefonu, skontaktujemy się!