Stosunki majątkowe w spółce z o.o.

Co wchodzi w skład majątku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak określić stosunki majątkowe w spółce z o.o.?

Majątek w spółce z o.o. składa się z:
– przedmiotów majątkowych nabytych przez podmiot, w ramach udzielonego pełnomocnictwa oraz przez wspólników w czasie jej trwania
– kapitał zakładowy, czyli majątek pierwotny spółki

Spółka ma prawo do tworzenia dodatkowych form kapitału, które umożliwią bezpieczne prowadzenie podmiotu na rynku (np. kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Celem kapitału zapasowego jest zabezpieczenie podmiotu w przypadku wystąpienia ewentualnych strat. Warto zaznaczyć, że z tego kapitału można również wypłacać zysk wspólników lub podjąć odpowiednie inwestycje w spółce. Istnieje możliwość określenia w umowie spółki zapisów decydujących o przeznaczeniu wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.

W przypadku kapitału zakładowego spółki wspólnicy mają obowiązek jego pokrycia. Ustaloną prawnie wysokość kapitału zakładowego (5000 zł) należy pokryć przed dokonaniem rejestracji podmiotu w KRS.
Istotnie należy podkreślić, że wkłady wspólników gwarantują im uzyskanie członkostwa w spółce.

Kto dba o stosunki majątkowe w spółce z o.o.? Bez wątpienia obowiązkiem zarządu spółki jest dopilnowanie, aby cały kapitał zakładowy został wniesiony do spółki przez zakończeniem procesu rejestracji.

Początkowa wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. może zostać podwyższona poprzez:
– zmianę umowy spółki
– w oparciu o dotychczasowe postanowienia umowy spółki (pod warunkiem, że wspólnicy zawarli w umowie odpowiednie zapisy)

 

Stosunki majątkowe w spółce z o.o.

Stosunki majątkowe w spółce z o.o.
Przewiń na górę