Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest atrakcyjną formą pod względem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania podmiotu. Często ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o. decyduje o założeniu tej formy prawnej. Na czym polega ograniczenie odpowiedzialności? Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku niewypłacalności spółki?

W przypadku spółki z o.o. za zobowiązania odpowiedzialność ponosi spółka.

Odpowiedzialność w spółce z o.o. – jak wygląda w praktyce?

1. Wspólnicy
Ogólnie przyjęta zasada mówi o tym, że wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ryzyko finansowe ograniczona do wysokości wniesionych wkładów.

2. Zarząd
Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za niewłaściwe zarządzanie spółką. W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność rozciąga się na majątek wspólników, gdy postępowania egzekucyjne przeciwko spółce okazuje się nieskuteczne.

Uniknięcie odpowiedzialności jest możliwe, gdy:
– członek zarządu w odpowiednim czasie zgłosił upadłość spółki
– członek zarządu udowodnił brak winy w zakresie nieterminowego złożenia wniosku o upadłość

Odpowiedzialność w przypadku tej spółki rozciąga się na majątek wspólników w wyjątkowych sytuacjach. Z tego powodu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest nadal najchętniej wybieraną formą prawną.

 

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Odpowiedzialność w spółce z o.o.
Przewiń na górę