Istota spółki z o.o.

Bez wątpienia można stwierdzić, że osoby decydujące się na założenie własnej firmy często decydują się na rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na czym polega istota spółki z o.o.?  Jakie cechy decydują o tak częstym wyborze właśnie tej formy prawnej?

Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych. Posiada osobowość prawną co oznacza pełną zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

Godne uwagi jest, że przepisy prawne umożliwiają założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Warto zaznaczyć, że istota spółki z o.o. wyklucza możliwość zawiązania podmiotu wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednym z czynników wpływających na popularność tej formy prawnej z pewnością jest możliwość dopełnienia procedury rejestracyjnej za pośrednictwem Internetu. Przyszli przedsiębiorcy mogą założyć swoją spółkę bez konieczności wychodzenia z domu.

Umowę spółki z o.o. sporządza się w formie aktu notarialnego lub przy wykorzystaniu wzorca umowy – w systemie s24. Po podpisaniu umowy powstaje spółka z o.o. w organizacji. W tej chwili jest podmiotem prawa i  może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Momentem utworzenia pełnoprawnej spółki z o.o. jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kolejnym czynnikiem decydującym o zainteresowaniu spółką z o.o. jest odpowiedzialność wspólników, której zasady chronią przede wszystkim prywatny majątek wspólników.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia księgowości w formie pełnej. Szczegółowa ewidencja księgowa pozwala podejmować decyzje w oparciu o analizy oraz raporty finansowe.

istota-spolki-zoo

Istota spółki z o.o.
Przewiń na górę