Jakie zmiany zgłosić w KRS?

Jakie zmiany zgłosić w KRS? Dlaczego wymaga się od przedsiębiorców aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Dane umieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym są ogólnodostępne dla odbiorców zewnętrznych (np. inwestorów, kontrahentów). Istotnie należy zaznaczyć, że w interesie przedsiębiorców powinna być kontrola informacji z jakich korzystają osoby interesujące się współpracą z firmą. Niewłaściwe dane ujawniane w KRS przyczyniają się do utraty możliwości nawiązania współpracy z kimś, kto może znacznie wpłynąć na rozwój działalności.

Jakie zmiany zgłosić w KRS?
– adres miejsca prowadzenia działalności
– adres siedziby spółki
– dane wspólników
– informacje na temat członków zarządu
– zakres kodów PKD, czyli zakresu przedmiotu działalności
– treść umowy spółki
– dane pełnomocników oraz zakres pełnomocnictwa
– adres do korespondencji
– liczba udziałów objętych przez wspólników
– sposób reprezentacji spółki
– zakres uprawnień osób reprezentujących spółkę
– forma prawna podmiotu
– wysokość kapitału zakładowego

Aktualizacja danych w KRS pozwala uchronić przedsiębiorcę od problemów prawnych. Wprowadzanie w błąd kontrahentów lub osób zainteresowanych współpraca z podmiotem może wpłynąć na funkcjonowanie podmiotu na rynku.

Istotnie należy podkreślić, że przedsiębiorca nie musi samodzielnie zajmować się zmianą danych w KRS. Wystarczy, że powierzy całą procedurę aktualizacji specjalistom, którzy dopełnią niezbędnych formalności. W imieniu właściciela spółki zostaną przygotowane dokumenty oraz złożone we właściwych urzędach oraz KRS. To bardzo wygodna opcja, z której korzysta coraz większa grupa właścicieli spółek.

Jakie zmiany zgłosić w KRS

Jakie zmiany zgłosić w KRS?
Przewiń na górę