Uzyskanie informacji z KRS

Uzyskanie informacji z KRS wymaga dostosowania się do obowiązujących przepisów. Informacje ujawniane przez Krajowy Rejestr Sądowy często wymagane są przez przyszłych kontrahentów, którzy chcą podpisać umowę lub różne instytucje lub urzędy. W jaki sposób uzyskać informacje?

Jednym ze sposobów umożliwiających uzyskanie informacji z KRS jest dopełnienie wszystkich formalności za pośrednictwem Internetu.

Jakie informacje można pozyskać?
– status prawny firmy;
– sposób reprezentacji podmiotu;
– sytuacja finansowa podmiotu;

Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny, więc każdy może pozyskać dane w nim zawarte.

Jakie są potrzebne informacje? Uzyskanie informacji z KRS wymaga posiadania przynajmniej jednej z podanych niżej informacji o podmiocie:
– numer KRS,
– NIP,
– REGON,
– nazwa podmiotu.

Informacje można pozyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w każdym dowolnym momencie. Z tego powodu przedsiębiorcy powinni pamiętać o obowiązku jakim jest aktualizacja danych w KRS. Prawdziwe oraz rzetelne informacje o firmie mogą uchronić właściciela od konsekwencji prawnych.

Istotnie należy zaznaczyć, że pozyskanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego jest bezpłatne.

Bez wątpienia ważne jest, że informacje otrzymujemy w postaci odpisu aktualnego, który zawiera bieżące informacje o podmiocie ze wszystkich działów wybranego rejestru (rejestr przedsiębiorców lub rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).

Istotne jest to, że dokument pobrany z KRS nie musi posiadać pieczątki, aby był ważny. Ma on taką samą wartość, jak dokument wydany przez urząd.

 

Uzyskanie informacji z KRS

Uzyskanie informacji z KRS
Przewiń na górę