Księga protokołów w spółce z o.o.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych jasno określają, że podejmując uchwały na Zgromadzeniu wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy dokonać odpowiednich zapisów w księdze protokołów. Księga protokołów w spółce z o.o. – Co powinien zawierać wpis? Kto podpisuje wpis w księdze protokołów?

Uchwały wpisuje się do księgi protokołów. Następnie wspólnicy obecni na Zgromadzeniu Wspólników podpisują dokonany wpis w księdze.

Księga protokołów dostarcza informacji na temat podjętych uchwał.

Sposób prowadzenia księgi protokołów uzależniony jest od decyzji zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Księga protokołów w spółce z o.o. – co powinien zawierać wpis?

◦ stwierdzenie o prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;

◦ zdolność zwołanego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;

◦ powzięte uchwały;

◦ liczbę głosów oddanych na każdą z uchwał;

◦ zgłoszenie sprzeciwy wspólników;

◦ listę obecności z podpisami uczestników;

 

Kolejny wpis:

Aktualizacja listy wspólników spółki w KRS

 

 

Księga protokołów w spółce z o.o.

Księga protokołów w spółce z o.o.
Przewiń na górę