Księga udziałów w spółce z o.o.

Księga udziałów w spółce z o.o. – Czym jest? Jakie informacje zawiera? Kto prowadzi księge udziałów?

Do prowadzenia księgi udziałów w spółce z o.o. zobowiązany jest zarząd.

Księga udziałów zawiera:

  • nazwisko i imię albo firmę (nazwę) wspólnika
  • siedzibę i adres wspólnika
  • liczbę posiadanych przez wspólnika udziałów
  • wartość nominalną udziałów
  • ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika;
  • wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

 

Warto zaznaczyć, że miejscem przechowywania księgi udziałów spółki z o.o. jest siedziba podmiotu.

 

Księga udziałów w spółce z o.o. dostarcza najważniejszych informacji umożliwiających utworzenie listy wspólników, która powinna przez zarząd zostać złożona do KRS.

 

Księga udziałów w spółce z o.o.

Księga udziałów w spółce z o.o.
Przewiń na górę