Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – jaką pełni funkcję?

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością najważniejsze decyzje dotyczące działania spółki podejmuje się na zgromadzeniu wspólników. To jeden z najważniejszych organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Termin

▶ Zwyczajne zgromadzenie wspólników – 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego

▶ Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników – natychmiast, gdy konieczne jest podjęcie decyzji w zakresie np. kapitału zakładowego, dalszego istnienia spółki itp.

Istotnie należy zaznaczyć, że każdy wspólnik powinien otrzymać odpowiednią informacje o miejscu i terminie zgromadzenia wspólników. Należy również określić zakres tematów poruszanych na spotkaniu.

Kto jest odpowiedzialny za zwołanie zgromadzenia wspólników sp. z o.o.?

Zwołania zgromadzenia wspólników dokonuje zarząd spółki. Obowiązek ten może zostać również dopełniony przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną.

Miejsce

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. powinno odbyć się w siedzibie spółki (miejscowość na terytorium Polski wskazana w umowie spółki).

 

zgromadzenie-wspolnikow-w-spolce-zoo

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.
Przewiń na górę