Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o. wnoszą wspólnicy w odpowiednim momencie zakładania firmy w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie wnoszonych wkładów wspólnicy nabywają udziały.

W jakiej postaci wnieść kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje możliwość wnoszenia wkładów w formie aportu lub pieniężnej.

Wyjątkiem jest rejestracja spółki za pośrednictwem systemu S24, który uniemożliwia wniesienie wkładów w formie bezgotówkowej.

Jaka jest minimalna wysokość kapitału?

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 zł.

Minimalna wartość nominalna jednego udziału wynosi 50 zł.

Istotnie należy zaznaczyć, że kapitał zakładowy w spółce z o.o. powinien zostać wniesiony przez złożeniem wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o dokonanie wpisu.

W trakcie prowadzenia działalności istnieje możliwość zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. pod warunkiem, że dokonano odpowiednich zapisów w umowie.

 

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.

Kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Przewiń na górę