Informacje o spółce w pismach i umowach

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych regulują informacje o spółce w pismach i umowach. Zakres informacji obejmuje również strony internetowe. Dodatkowo ważne jest, że informacje w tym zakresie znajdziemy również w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o spółce według przepisów Kodeksu Spółek Handlowych

Niezależnie od formy (elektroniczna lub papierowa) dokumentów, umów czy pism spółka powinna ujawniać takie dane jak:
– firma (nazwa podmiotu)
– siedziba oraz jej adres
– oznaczenie sądu rejestrowego, w którym znajdują się dokumenty podmiotu
– numer wpisu do rejestru
– NIP
– wysokość kapitału zakładowego

Przede wszystkim właściciele spółek powinni zwrócić uwagę na fakt, że za niedostosowanie się do przepisów prawa grozi kara grzywny nawet do 5000 zł.

Informacje o spółce w pismach i umowach według przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Każda spółka zobowiązana jest do ujawnienia takich informacji jak:
– numer KRS
– oznaczenie sądu rejestrowego przechowującego dokumentację podmiotu
– firmę
– oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności
– siedzibę i adres
NIP

W tym przypadku również za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny do 5000 zł.

Bezsprzecznie warto podkreślić, że przepisy nie nakazują formy ujawnienia informacji na dokumentach, pismach oraz umowach. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest umieszczenie informacji na pieczątkach zawierających dane podmiotu.

W przypadku sporządzania dokumentów oraz pism warto skorzystać z pomocy osób, które wiedzą jak odpowiednio sporządzić dokumenty i jakie informacje powinny zawierać, aby nie narazić przedsiębiorcę na karę grzywny.

Informacje o spółce w pismach i umowach

Informacje o spółce w pismach i umowach
Przewiń na górę