Zawieszenie spółki z o.o.

Na czym polega zawieszenie spółki z o.o.? O czym powinni pamiętać właściciele spółek, którzy decydują się na przeprowadzenie procedury zawieszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Kto może zawiesić spółkę?

Wspólnicy spółek prawa handlowego wpisanych do KRS mają prawo do przeprowadzenia procesu zawieszenia spółki. Warunkiem jest, aby zawieszana spółka nie zatrudniała pracowników. Wyjątkiem od tej sytuacji jest fakt, że wszyscy zatrudnieni pracownicy przebywają na urlopie:
– macierzyńskim,
– na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopie wychowawczym,
– urlopie rodzicielskim, o ile nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że jeżeli pracownicy będą chcieli wrócić do pracy w trakcie trwania zawieszenia podmiotu, mają oni prawo do wynagrodzenia jak za przestój, aż do momentu zakończenia okresu zawieszenia spółki.

Spółka handlowa może zostać zawieszona w okresie od 30 dni do 24 miesięcy.

Wspólnicy spółki nie mają obowiązku określania powodu konieczności zawieszenia spółki. Warto jednak zaznaczyć, że sytuacje wymuszające przeprowadzenie procedury zawieszenia spółki może określać umowa podmiotu. Bezsprzecznie ważne jest, że zapisy umowy spółki z o.o. mogą zobowiązywać zarząd do uzyskania odpowiedniej zgody wspólników na zawieszenie podmiotu.

Uchwała o zawieszeniu spółki powinna zostać podjęta przez wspólników spółki osobowej lub zarząd spółki kapitałowej. Istotne jest, aby uchwała wskazywała ustalony wcześniej okres zawieszenia podmiotu.

Zawieszenie spółki z o.o. należy zgłosić w terminie 7 dni od podjęcia uchwały do KRS wraz z dokumentami:
– formularz KRS-Z62,
– uchwała wspólników lub zarządu,
– oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

 

Zawieszenie spółki z o.o.

Zawieszenie spółki z o.o.
Przewiń na górę