Odpis z KRS

Czym jest odpis z KRS oraz w jakich przypadkach można go uzyskać? Czy uzyskanie potrzebnych informacji wiążę się z dodatkowymi kosztami? Wielu przedsiębiorców przed podjęciem współpracy z kontrahentem sprawdza jego wiarygodność oraz uczciwość w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiednia weryfikacja kontrahenta pozwala uniknąć ryzykownych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu podmiotu.

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że w Krajowym Rejestrze Sądowym możemy uzyskać informacje m.in. o stanie zadłużenia wobec innych jednostek czy też niespłaconych zobowiązaniach.

Uwaga!
Od 2019 roku Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został zastąpiony Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości.

Bez wątpienia warto zaznaczyć, że odpis z KRS jest dokumentem zawierającym wszystkie informacje o o stanie prawnym konkretnego podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego m.in.:
– dane podstawowe spółki,
– forma prawna działalności,
– umowa spółki,
sposób reprezentacji,
– udzielona prokura,
– złożone sprawozdania finansowe,
– zaległości podatkowe, celne, z tytułu ZUS,
– trwające oraz umorzone postępowania egzekucyjne,
– powołanie lub odwołanie kuratora,
– informacje na temat zarządu.

Odpis z KRS wydawany jest na prośbę osób, które chcą sprawdzić historię zadłużenia potencjalnego kontrahenta przed podpisaniem umowy o współpracę.

Istnieje możliwość uzyskania odpisu pełnego (wszystkie ujawnione wpisy od początku prowadzenia działalności) lub aktualnego (bieżące informacje o historii wpisów w rejestrze).

Warto zaznaczyć, że każdy ma dostęp do danych zawartych w rejestrze KRS. Odpis można pobrać elektronicznie (ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości), w sądzie lub urzędzie.

 

odpis-z-krs

Odpis z KRS
Przewiń na górę