Domniemanie prawdziwości danych KRS

Na czym przede wszystkim polega domniemanie prawdziwości danych KRS? Czy przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym, aby aktualizować dane w KRS?

Informacje z Dz.U.2021.0.112 t.j. – Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Zgodnie z art. 17. Domniemanie prawdziwości danych wpisanych do Rejestru
1. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.
2. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Zgodnie z pojęciem „domniemania” możemy założyć, że dana informacja jest tożsama z rzeczywistym stanem prawnym.

Domniemanie prawdziwości danych KRS zobowiązuje podmioty do kontrolowania oraz aktualizowania informacji w rejestrze przedsiębiorców. Celem dokonywanie zmian jest dopełnienie obowiązku zgodności danych ze stanem rzeczywistym.

Uwaga!
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki spowodowane nieprawdziwymi informacjami w KRS.

Z zasady domniemania prawdziwości danych wyłącza się informacje przedstawione w dziale IV. W zakres tych informacji wchodzą m.in. zaległości podatkowe i celne, postępowania upadłościowe i egzekucje itp.

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się aktualizacją danych w KRS powinni skorzystać z pomocy specjalistów, którzy w ich imieniu dopełnią niezbędnych formalności (sprawdź jak zgłosić zmianę danych spółki w KRS).

 

Zasada domniemania prawdziwości danych KRS

 

Domniemanie prawdziwości danych KRS
Przewiń na górę