Wyrejestrowanie spółki z KRS

Czy wyrejestrowanie spółki z KRS jest procedurą wymagającą posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa? Czy konieczne jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej?

Przede wszystkim procedura wyrejestrowania spółki z KRS wiążę się z przeprowadzeniem tzw. postępowania likwidacyjnego. Podstawowym celem tego działania jest zamknięcie firmy, czuli zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku.

Istotne jest to, że likwidowane spółki powinny zawierać w nazwie zapisu „w likwidacji”.

Godne uwagi jest, że obowiązkiem zarządu spółki jest podjęcie uchwały o likwidacji spółki. W przypadku, gdy procedura rejestracji została przeprowadzona przez Internet, w ten sposób można również podjąć uchwałę. Istotne jest, aby uchwała została podpisana przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem kwalifikowanym.

Podejmując uchwałę o otwarciu likwidacji możemy jednocześnie podjąć uchwałę o powołaniu likwidatorów. Mogą być nimi wspólnicy lub osoby wybrane spoza grona spółki. Obowiązkiem likwidatorów jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.

Procedura likwidacji spółki wymaga przygotowania oraz złożenia odpowiednich wniosków i formularzy do KRS.

Obowiązki związane z likwidacją spółki:
– wezwanie wierzycieli spółki
– zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o postępowaniu likwidacyjnym
– zakończenie prowadzenia działalności firmy
– sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego
– podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i likwidacji spółki
– złożenie wniosku o wyrejestrowanie spółki z KRS

Na zakończenie warto podkreślić, że rozsądnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest powierzenie procedury likwidacyjnej podmiotu w ręce doświadczonych osób.

 

Wyrejestrowanie spółki z KRS

Wyrejestrowanie spółki z KRS
Przewiń na górę