Zgłoszenie zmian do KRS elektronicznie

Zgłoszenie zmian do KRS elektronicznie jest możliwe, a nawet obowiązkowe od lipca 2021 roku. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.) właściciele podmiotów wpisanych do powyższego rejestru zobligowani są do dostarczania danych w sposób elektroniczny.

Zgłoszenie zmian do KRS elektronicznie

Zgłoszenie zmian do KRS elektronicznie – o czym pamiętać?

Istotnie należy zaznaczyć, że obecnie wnioski o wpis/zmianę wpisu w KRS składa się wyłącznie w formie elektronicznym wraz z koniecznością opatrzenia dokumentów odpowiednim podpisem. Podpis składa osoba reprezentująca jednostkę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub ePUAP.

Celem wdrożenia w życie zmian jest ułatwienie właścicielom firm wypełniania obowiązków oraz przyspieszenie procedur rozpatrywania składanych wniosków przez sądy.

A co z tradycyjnym wnioskiem w KRS?

Warto zwrócić uwagę, że sądy nie rozpatrują wniosków składanych w formie papierowej. Ta sama zasada dotyczy załączników do wniosków.

Kto podpisuje wniosek składany do KRS?

Wnioski składane do KRS mogą być podpisane przez:

  • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, lub
  • pełnomocnika procesowego (adwokat lub radca prawny), powołanego przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

 


Właściciele podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS powinni mieć na uwadze fakt, że za nieprawidłowe dane grożą wysokie kary finansowe a w niektórych przypadkach sąd może wszcząć procedurę likwidacji podmiotu.

Z tego powodu zachęcamy przedsiębiorców do aktualizacji danych w KRS zgodnie z obowiązującym terminem – 7 dni od momentu wystąpienia zmiany wymagającej aktualizacji KRS.


Sprawdź również inne nasze wpisy:

Odpowiedzialność w spółce z o.o.

Potwierdzenie tożsamości poprzez podpis elektroniczny

Zgłoszenie zmiany nazwiska przedsiębiorcy

Team member - team with slider is stunningly effective team member plugin that permits you to list of your employees, team members, support team on your site.
AKTUALIZACJA ADRESU SPÓŁKI
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w zakresie adresu spółki.
AKTUALIZACJA DANYCH WSPÓLNIKÓW
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych wspólników spółki w KRS.
AKTUALIZACJA PKD SPÓŁKI
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w zakresie PKD spółki w KRS.
WIELE INNYCH
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia aktualizacji danych spółki - zapraszamy do kontaktu.
Zgłoszenie zmian do KRS elektronicznie
Przewiń na górę