Zgłoszenie zmiany nazwiska przedsiębiorcy

Dla kogo ważne jest zgłoszenie zmiany nazwiska przedsiębiorcy? Każdy właściciel firmy (przedsiębiorca jednoosobowy, wpisany do CEIDG, prowadzący spółkę cywilną lub zarejestrowaną w KRS) musi pamiętać o aktualizacji danych w przypadku zmiany nazwiska. Jak dopełnić formalności?

CEIDG:
Zgłoszenie zmiany nazwiska do CEIDG powinno nastąpić w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany. W tym celu należy skorzystać z formularza CEIDG-1.

Spółka cywilna:
Zmiany dotyczące wspólników podmiotu należy zgłosić do REGON wykorzystując załącznik RG-SC. Należy również pamiętać o dopełnieniu aktualizacji danych spółki w urzędzie skarbowym na formularzu NIP-2.

KRS:
Aktualizacja danych powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Do KRS należy złożyć odpowiednio:
– formularze KRS odpowiednie dla spółki wraz z załącznikami
– dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa)
– opłatę sądową 350 zł (za zmianę wpisu w KRS i publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
– po otrzymaniu nowego dokumentu tożsamości – informację o numerach nowego dokumentu trzeba przekazać zwykłym pismem.

Formularze wymagane do aktualizacji zależne są od formy prawnej podmiotu.

W przypadku spółki z o.o. należy złożyć:
– formularz KRS-Z3 (o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z o.o.)
– załącznik: formularz KRS-ZE (o zmianę wspólników sp. z o.o.)
– załącznik: formularz KRS-ZK (zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

 

Zgłoszenie zmiany nazwiska przedsiębiorcy – przede wszystkim pamiętaj o dopełnieniu wszystkich formalności. Pozwoli to zadbać o bezpieczeństwo podmiotu na rynku.

zgloszenie-zmiany-nazwiska-przedsiebiorcy

 

Zgłoszenie zmiany nazwiska przedsiębiorcy
Przewiń na górę