Elektroniczna aktualizacja danych KRS

Czy jest możliwa elektroniczna aktualizacja danych KRS? Często przyszli przedsiębiorcy borykają się z problemem długiego oczekiwania na wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czas ten może trwać nawet do pięciu miesięcy. Długi czas oczekiwania utrudnia prowadzenie biznesu.

W 2020 roku możliwa jest pełna elektronizacja KRS co może znacznie ułatwić aktualizacje danych w KRS.

Likwidacja „ścieżki papierowej” w sprawach związanych z prowadzeniem firmy przede wszystkim pomoże bezpiecznie wywiązywać się z obowiązków prawnych.

Ogromną zaletą trybu elektronicznego bez wątpienia jest to, że składający wniosek nie musi pamiętać o wyborze właściwych formularz. Są one generowane automatycznie w trakcie rejestracji.

Elektronizacja KRS może znacznie obniżyć koszty związane z aktualizacją danych podmiotu. Wszyscy przedsiębiorcy muszą wiedzieć o tym, że aktualne dane w KRS mają znaczący wpływ na funkcjonowanie podmiotu na rynku. Z danych zawartych w KRS korzystają odbiorcy zewnętrzni, inwestorzy czy też klienci zastanawiający się nad ewentualną współpracą.

Czy jest możliwa elektroniczna aktualizacja danych KRS? Elektroniczna aktualizacja może zostać wprowadzona w marcu 2020 roku. Warto jednak podkreślić, że termin ten może ulec zmianie. Nie dokonano akceptacji projektu dotyczącego elektronicznej aktualizacji danych.

Dlaczego aktualizacja danych jest tak ważna?
Za nieaktualne dane w KRS pełną odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca.
Właściciele podmiotów, którzy zaniedbali obowiązek aktualizacji danych KRS dokonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą liczyć się z wszczęciem tzw. postępowania przymuszającego.
Przedsiębiorca niepodejmujący odpowiednich kroków narzuconych prawnie musi liczyć się z karą grzywny.

 

Elektroniczna aktualizacja danych KRS

Elektroniczna aktualizacja danych KRS
Przewiń na górę