Zakazane kody PKD

Czym są zakazane kody PKD? Istnieją kody PKD, które nie mogą zostać wykorzystane w przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Coraz częściej w przypadku założenia firmy w postaci spółki z o.o. przedsiębiorcy decydują się na rejestrację online. Godne uwagi jest to, że portal S24 znacznie przyspieszył procedurę założenia tej formy prawnej. Jednym utrudnieniem jest sytuacja wpisania zakazanych kodów PKD. Pojawienie się zakazanych kodów na wniosku skutkuje odrzuceniem wniosku.

Z pewnością warto wspomnieć o tym, że wpisanie niewłaściwych kodów PKD dla spółki z o.o. powoduje konieczność zmiany umowy spółki u notariusza oraz ponowne wypełnienie i zgłoszenie formularzy rejestracyjnych,.

Zakazane kody PKD:
64.11.Z – Działalność banku centralnego

65.11.Z -Ubezpieczenia na życie

65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

65.20.Z -Reasekuracja

65.30.Z -Fundusze emerytalne

66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi

Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

85 – Edukacja

92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych

97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników

98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Bez wątpienia umieszczenie zakazanych kodów w umowie spółki wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przede wszystkim już na samym początku działalności.

 

Podsumowując,

zapraszamy również do lektury kolejnego artykułu:

Aktualizacja nowego adresu spółki

 

zmiana-pkd-w-spolce-aktualizacja

zakazane-kody-pkd

Zakazane kody PKD
Przewiń na górę