Aktualizacja danych spółki KRS 2023

Obowiązek zgłoszenia danych spółki KRS 2023 dotyczy przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo, działalność w formie podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS. Czym jest KRS? To Krajowy Rejestr Sądowy, rodzaj rejestru publicznego prowadzonego przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Aktualizacja danych spółki KRS 2023 powinna być przeprowadzona w sposób rzetelny oraz terminowy.

zmiana-danych-krs-2023

Jak w 2023 roku można dokonać zmiany danych KRS?

W 2023 istnieje możliwość aktualizacji danych spółki w sposób elektroniczny. Składanie wniosków online obliguje do potwierdzenia tożsamości jednym z dostępnych narzędzi (np. kwalifikowany podpis elektroniczny).

Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy spółka została zarejestrowana:

  • w sposób tradycyjny, a później nie dokonywano zmian w S24 – wnioski należy składać w systemie PRS
  • elektronicznie w S24, a później nie dokonywano zmian w PRS – wnioski należy składać w S24

Aktualizacja danych spółki KRS 2023 – jakie dane należy aktualizować?

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o obowiązku zmianie danych spółki w KRS w zakresie istotnych informacji mających wpływ na postrzeganie podmiotu na rynku. W zakres danych podlegających obowiązkowi aktualizacji wchodzą m.in.:

  • adres siedziby firmy
  • skład osobowy zarządu
  • informacje na temat wspólników spółki
  • sposób reprezentacji podmiotu
  • PKD spółki
  • zapisy umowy spółki

Aktualizacja KRS załączniki

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę (np. tekst jednolity umowy spółki, uchwałę wspólników).

 


Sprawdź również inne nasze wpisy:

Zmiana nazwy spółki z o.o.

Zmiana umowy spółki z o.o.

Zakazane kody PKD

Team member - team with slider is stunningly effective team member plugin that permits you to list of your employees, team members, support team on your site.
AKTUALIZACJA ADRESU SPÓŁKI
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w zakresie adresu spółki.
AKTUALIZACJA DANYCH WSPÓLNIKÓW
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych wspólników spółki w KRS.
AKTUALIZACJA PKD SPÓŁKI
Pomoc w przeprowadzeniu procedury aktualizacji danych w zakresie PKD spółki w KRS.
WIELE INNYCH
Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia aktualizacji danych spółki - zapraszamy do kontaktu.
Aktualizacja danych spółki KRS 2023
Przewiń na górę