Zmiana nazwiska w KRS

Czy zmiana nazwiska w KRS wymaga zgłoszenia zmian w rejestrze przedsiębiorców? Co grozi za nieaktualne dane w Krajowym Rejestrze Sądowym i dlaczego warto dbać o ten obowiązek?

Przedsiębiorcy, którzy dokonali zmiany nazwiska zobowiązani są nie tylko do dopełnienia formalności w zakresie uaktualnienia dokumentów tożsamości, ale również do dokonania zmian w KRS oraz pozostałych urzędach i instytucjach.

Osoby prowadzące podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego muszą w terminie 7 dni złożyć wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Warto zaznaczyć, że mimo iż przedsiębiorca nie otrzymał aktualnego dowodu tożsamości to powinien dokonać zmian w KRS.

Zmiana nazwiska w KRS – co należy złożyć w rejestrze?

  • formularze KRS odpowiednie dla spółki wraz z załącznikami
  • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (np. akt małżeństwa)
  • opłatę sądową 350 zł (za zmianę wpisu w KRS i publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym)
  • po otrzymaniu nowego dokumentu tożsamości – informację o numerach nowego dokumentu trzeba przekazać zwykłym pismem.

W przypadku spółki z o.o.:

  • formularz KRS-Z3 (o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z o.o.)
  • załącznik: formularz KRS-ZE (o zmianę wspólników sp. z o.o.)
  • załącznik: formularz KRS-ZK (zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki).

Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku jakim jest zmiana nazwiska w KRS, naraża się na karę grzywny nałożoną przez sąd.

 

Jakie inne zmiany należy zgłosić w KRS?

 

Zmiana nazwiska w KRS oferta

E-mail: kancelaria@aktualizacja-danych-spolki.pl

zmiana-nazwiska-w-krs


 

Zmiana nazwiska w KRS

 

 

Zmiana nazwiska w KRS
Przewiń na górę