Aktualizacja danych w CRBR

Właściciele spółek wpisanych do KRS obowiązani są do dokonania zgłoszenia w CRBR, czyli Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Co zrobić, gdy zmieniły się wcześniej podane we wnioskach dane i potrzebna jest aktualizacja danych w CRBR? Jak dokonać formalności?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w art. 58 jasno mówi o obowiązku zgłoszenia danych o beneficjentach rzeczywistych oraz konieczności ich aktualizowania.

Podobnie jak w przypadku KRS właściciel podmiotu ponosi odpowiedzialność za nieaktualne dane w CRBR.

Od 31 października 2021 roku nowe podmioty zobowiązane są do dokonania zgłoszenia w CRBR.

Dlaczego warto aktualizować dane w CRBR?

Zgodnie z art. 153 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu za brak aktualizacji danych o beneficjentach rzeczywistych grozi kara do 1 000 000 zł.

Aktualizacja danych w CRBR – akie dane trzeba aktualizować?

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • obywatelstwo (a po nowelizacji każde posiadane obywatelstwo),
  • państwo zamieszkania,
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Aktualizacji danych w CRBR należy dokonać w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zmiany.

 

Zgłoszenie spółki do CRBR

 

Aktualizacja danych w CRBR

Aktualizacja danych w CRBR
Przewiń na górę