jak zmienić dane w KRS

Jawność KRS

Czym jest jawność KRS? O czym powinny pamiętać podmioty funkcjonujące na rynku? Zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168 poz. 1186) w art. 8 Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny. Jawność informacji dotyczy wszystkich obowiązujących rejestrów, czyli rejestr: – przedsiębiorców – stowarzyszeń, innych […]

Przewiń na górę