Sprawozdanie finansowe do KRS

Sprawozdanie finansowe do KRS obowiązkowo składa się w formie elektronicznej, czyli za pośrednictwem Internetu. Wielu przedsiębiorców ten obowiązek dopełnia bez wychodzenia z domu – warto więc pamiętać o zachowaniu odpowiednich terminów, by bezpiecznie wypełnić obowiązki podatkowe i księgowe.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to jak sporządzić sprawozdanie finansowe?
Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Obliguje to do:
– zapisania go w określonej strukturze od formacie pliku XML
– podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym

Podpis składa osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy spółka kierowana jest przez wieloosobowy zarząd – wszyscy członkowie muszą złożyć e-podpis na sprawozdaniu.

Jeden plik XML powinien zawierać:
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacje dodatkową

Istotnie należy zaznaczyć, że pozostałe dokumenty finansowe składane do KRS razem ze sprawozdaniem finansowym nie muszą posiadać określonego formatu.

W formie elektronicznej należy sporządzić:
– sprawozdanie z działalności;
– sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
– opinia biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego;
– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej;
– sprawozdanie z działalności jednostki dominującej;
skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Sprawozdanie finansowe do KRS można złożyć przy pomocy specjalistów, którzy oferują pomoc zarówno w zakresie przygotowania sprawozdania oraz jego złożenia, jak również założenia i aktywacji podpisu elektronicznego.

 

Sprawdź jakie dane ujawnia KRS!

Sprawozdanie finansowe do KRS

Sprawozdanie finansowe do KRS
Przewiń na górę
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Oddzwonimy do Ciebie!
Podaj nam swój numer telefonu, skontaktujemy się!