Błędnie wypełniony wniosek KRS

Dlaczego poprawne wypełnienie wniosku w KRS jest tak ważnym obowiązkiem? Istotnie należy zaznaczyć, że błędnie wypełniony wniosek KRS może sprawić, że otrzymamy wezwanie do uzupełnienia wniosku w KRS.

Bez wątpienia ważne jest, że błędnie wypełniony wniosek KRS może skutkować:
1. zarządzeniem o zwrocie wniosku
2. wezwaniu do uzupełnienia braków

 

1. ZWROT WNIOSKU

Wniosek wypełniony w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa skutkuje najczęściej wydaniem zarządzenia o zwrocie wniosku bez możliwości jego poprawy. W takiej sytuacji sąd zarządza o zwrocie wniosku oraz o zwrocie opłaty sądowej oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Osoba składająca wniosek otrzymuje również informacje jakie błędy zostały popełnione oraz ma możliwość ponowienia wniosku w terminie 7 dni o otrzymania zwrotu.

Do ponownie składanych wniosków należy dołączyć:
– sygnaturę sprawy, oznaczenie referendarza i sądu oraz dane wnioskodawcy,
– informację, że wnosimy o ponowienie wniosku o zmianę wpisu złożonego dnia ……….. na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
– oświadczenie, iż opłata sądowa i za ogłoszenie w MSiG została uiszczona przy poprzednio złożonym wniosku,
– prośbę o załączenie uprzednio złożonych przy wniosku następujących dokumentów, które po kolei wymieniamy jako załączniki.
W tej sytuacji nie ma konieczności ponownego składania dokumentów źródłowych (umowy, oświadczenia, uchwały itp.).

2.

PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU DO KRS TERMIN

Jeżeli osoba składająca wniosek otrzymała zarządzenie o uzupełnienie wniosku to jej obowiązkiem jest w terminie 7 dni kalendarzowych dołączyć błędnie wypełnione dokumenty. W tym przypadku również należy dołączyć pismo przewodnie zawierające:
– sygnaturę sprawy, oznaczenie referendarza i sądu oraz dane wnioskodawcy,
– informację, iż w odpowiedzi na zarządzenie z dnia ………… załączamy poprawnie wypełniony formularz lub załącznik.

Podsumowując zachęcamy do lektury pozostałych naszych wpisów:

Jak zadbać o prawne bezpieczeństwo spółki z o.o.?

 


POMOC W UZUPEŁNIENIU BRAKÓW FORMALNYCH WE WNIOSKU O REJESTRACJĘ SPÓŁKI

PRZEPROWADZENIE PROCEDURY REJESTRACJI SPÓŁKI

E-mail: kancelaria@aktualizacja-danych-spolki.pl

uzupelnienie-brakow-formalnych-we-wniosku-s24-oferta

 

Błędnie wypełniony wniosek KRS
Przewiń na górę