Połączenie spółek

Czy połączenie spółek jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa? Przeprowadzenie tej procedury ma na celu przejęcie innej spółki lub związanie nowego podmiotu. Na nowy podmiot przechodzi majątek dwóch lub więcej łączących się spółek. Jakie spółki można połączyć?

Bezsprzecznie warto podkreślić, że proces połączenia spółek może zostać przeprowadzony w przypadki spółek kapitałowych (spółka z o.o. i spółka akcyjna) jak również spółek osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna). Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość transgranicznego połączenia spółek.
Istotne jest, że w przypadku spółki jawnej, nie może być ona spółką przejmującą ani spółką nowo zawiązaną w wyniku połączenia łączących się spółek.

Połączenie spółek wiążę się z połączeniem również kapitałów, majątków oraz struktury organizacyjnej spółek. Bez wątpienia warto zaznaczyć, ze prawa i obowiązki (także koncesje i zezwolenia) przechodzą na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spółki łączące się zostają rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, a ich wspólnicy stają się wspólnikami spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

Procedura połączenia spółek:
1. Sporządzenie planu połączenia
2. Obowiązek zbadania planu przez biegłego rewidenta
3. Powzięcie uchwały o połączeniu spółek
4. Sporządzenie lub zmiana umowy (statutu) spółki
5. Dokonanie rejestracji połączenia w KRS
6. Wykreślenie spółek łączących się z KRS (następuje automatycznie)

Podsumowując,

w przeprowadzeniu procedury połączenia spółek warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pomogą oni dopełnić formalności oraz dokonać zmian w KRS.

 

polaczenie-spolek

Połączenie spółek
Przewiń na górę