Po co zmieniać dane w KRS?

Bez wątpienia wielu właścicieli firm zastanawia się po co zmieniać dane w KRS. Czy ktoś korzysta z tych informacji? W jakim celu wykorzystuje się dane ujawnione w KRS i dlaczego warto dbać, aby zawsze były aktualne?

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 -j.t.) zawiera wytyczne dotyczące rejestracji i wszelkich zmian danych podmiotów w obrocie gospodarczym.

W Krajowym Rejestrze Sądowym informacje dzieli się na akta rejestrowe, które są jawne dla wszystkich, którzy chcą z tych informacji skorzystać. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorcy nie mogą wybrać sobie zakresu informacji, które chcą ujawnić odbiorcom zewnętrznym.

Obecnie wszelkich zmian dokonuje się w formie elektronicznej co wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Umożliwia on potwierdzenie tożsamości osoby aktualizującej dane podmiotu. Istotne jest, że w przypadku niespełnienia wskazanego wymogu wniosek zostanie zwrócony.

Po co zmieniać dane w KRS? Dane w KRS muszą być aktualne, aby przedsiębiorca mógł bezpiecznie prowadzić biznes. Z informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym korzystają najczęściej inwestorzy oraz klienci planujący współpracę z podmiotem.

Warto podkreślić, że za dane niezgodne z rzeczywistością odpowiada przedsiębiorca. Na mocy art. 18 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych oraz niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w ustawowym terminie.

Sprawdź: Formularze zmian w KRS!

Po co zmieniać dane w KRS

Po co zmieniać dane w KRS?
Przewiń na górę