Ochrona osób działających w dobrej wierze

Zgodnie z ustawą wprowadzono gwarancję dla osób, które podejmowały decyzje „w dobrej wierze” w oparciu o informacje umieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym. O jakiej gwarancji mowa? Jak funkcjonuje ochrona osób działających w dobrej wierze?

  • brak możliwości powoływania się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, których nie wpisano do KRS lub zostały wykreślone
  • po ogłoszeniu podmiotu w MsiG brak możliwości powoływania się na nieznajomość ogłoszonych wpisów
  • w sytuacji rozbieżności informacji w MsiG oraz KRS obowiązuje wpis w rejestrze
  • brak możliwości powoływania się na dane, których nie wpisano do rejestru przedsiębiorców
  • obowiązuje domniemanie, że dane ujawnione w KRS są zgodne ze stanem rzeczywistym
  • podmiot wpisany do rejestru ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszenie do rejestru nieprawdziwych danych

Ochrona osób działających w dobrej wierze – czy zawsze przedsiębiorca odpowiada za błędne dane w KRS?

Warto zaznaczyć, że podmiot wpisany do KRS nie ponosi odpowiedzialności, gdy nieaktualność informacji wynika na wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do kontrolowania czy dane ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym są zgodne ze stanem rzeczywistym.

 

Ochrona osób działających w dobrej wierze

Ochrona osób działających w dobrej wierze
Przewiń na górę