Cechy dobrze przygotowanego sprawozdania finansowego

Jakie wyróżniamy cechy dobrze przygotowanego sprawozdania finansowego? Na co warto warto zwrócić uwagę przed wysłaniem sprawozdania finansowego?

Sprawozdanie finansowe sporządza się w celu przedstawienia informacji o sytuacji finansowej jednostki. Niedopełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o Rachunkowości może skutkować nałożeniem kary lub nawet wykreśleniem podmiotu z KRS.

Sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać sporządzone na dzień bilansowy.

Cechy dobrze przygotowanego sprawozdania finansowego:

  • rzetelność
  • zrozumiała forma
  • kompletność
  • porównywalność
  • sprawdzalność
  • terminowość
  • ciągłość

Sprawozdanie finansowe obowiązkowo sporządzają podmioty zobowiązane do pełnej księgowości. Istotnie należy zaznaczyć, że obecnie sprawozdanie finansowe składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Cechy dobrze przygotowanego sprawozdania finansowego

Cechy dobrze przygotowanego sprawozdania finansowego
Przewiń na górę