Charakter wpisów do KRS

Wszelkie pojawiające się zmiany w zakresie informacji udostępnionych w KRS muszą być we właściwym czasie aktualizowane. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za aktualizacje wpisów w KRS oraz informacje udostępniane w rejestrze przedsiębiorców. Jaki wyróżniamy wpisy do KRS? Czy charakter wpisów do KRS ma wpływ na czas aktualizacji danych?

 1. Wpis konstytutywny

Wymagający dokonania zmiany w umowie spółki.

Przykłady:

 • firma spółki

 • adres siedziby

 • PKD

 • czas trwania

 • sposób reprezentacji podmiotu

 • liczba oraz wartość udziałów

 • powstanie spółki

 • likwidacja spółki

 • połączenie, podział, przekształcenie

 • zmiany w zakresie kapitału zakładowego

 1. Wpis deklaratoryjny

Dokonanie zmian nie zobowiązuje do rejestracji w KRS.

Przykłady:

 • adres spółki (w obrębie jednej miejscowości)

 • informacje na temat zarządu

 • powołanie i odwołanie prokurenta

 • zmiana wspólników

 • złożenie sprawozdania finansowego

 • otwarcie likwidacji spółki

Dokonując zmian informacyjnych spółki należy zwrócić uwagę na charakter wpisu oraz w odpowiedni sposób przeprowadzić procedurę zmiany.

Charakter wpisów do KRS

Charakter wpisów do KRS
Przewiń na górę