Elektroniczny dostęp do systemu KRS

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że elektroniczny dostęp do systemu KRS pozwala przedsiębiorcom i nie tylko szybko i sprawnie uzyskać informacje z rejestru przedsiębiorców. Należy również podkreślić możliwość dopełnienia niezbędnych obowiązków wynikających z prowadzenia własnego biznesu w formie spółek wpisanych do KRS. Z informacji zawartych w KRS bez wątpienia chętnie korzystają przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad współpracą z danym podmiotem i chcą sprawdzić jego wiarygodność. Dane przedstawione w KRS odzwierciedlają rzeczywisty stan podmiotu oraz sytuację finansową.

Chcąc uzyskać informacje z KRS powinniśmy posiadać takie dane jak m.in. numer KRS lub nazwa podmiotu.

Elektroniczny moduł KRS umożliwia:
– składanie wniosków, załączników, dokumentów do sądów rejestrowych
– odbieranie korespondencji z sądów

Korzystanie z elektronicznego modułu KRS wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Warto zaznaczyć, że pliki składane w KRS muszą posiadać odpowiedni format (pdf, doc, odt, txt, rtf).

Istnieje możliwość składania wniosków o rejestrację w KRS w sposób elektroniczny. Należy pamiętać o konieczności poświadczenia wniosków odpowiednim podpisem potwierdzającym tożsamość osób składających wniosek w systemie.

Elektroniczny dostęp do systemu KRS jest wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą bezpiecznie zarządzać firmą.

E-KRS od lipca 2021 – jakie nowości zostaną wprowadzone?

Elektroniczny dostęp do systemu KRS

Elektroniczny dostęp do systemu KRS
Przewiń na górę