Zmiana statutu spółki w KRS

Na czym polega zmiana statutu spółki w KRS? O czym pamiętać przeprowadzając procedurę zmiany statutu?

Umowa podmiotu gospodarczego, która sporządzona zostaje w celu zarejestrowania działalności ma dużą moc prawną. Dokument zawiera najważniejsze informacje i dane dotyczące spółki. Statut przyjąć może jedną z dwóch form – tradycyjną, papierową w formie aktu notarialnego lub uproszczoną, elektroniczną.

Niezwykle istotne jest, aby treść dokumentu była jednolita i zgodna z prawem. Przedsiębiorca określa w umowie między innymi minimalny kapitał zakładowy, liczbę wspólników oraz kody PKD. W czasie trwania działalności gospodarczej może się jednak okazać, że niektóre kwestie ulec muszą zmianie. W takiej sytuacji każdą zmianę statutu spółki w KRS należy odpowiednio sporządzić i zaprotokołować. Bez znaczenia czy przedsiębiorca zmienia paragraf czy może modyfikacji ulegnie liczba członków zarządu. Wniosek o zmianę umowy należy złożyć na formularzu KRS-Z20, dodatkowo dodając jednolity tekst statutu, dokumenty potwierdzające zmianę, czyli na przykład protokół z walnego zebrania oraz wnoszone opłaty, jeżeli takie są wymagane.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy w przypadku działającego przedsiębiorstwa wynikła sytuacja zmuszająca do naniesienia wielu poprawek, zarówno w treści, jak i w paragrafach. W takiej sytuacji lepszym wyborem jest podjęcie decyzji o zmianie całego statutu. Przedsiębiorca może uchwalić nowy dokument zamiast opisywać każdą zmianę merytoryczną i redakcyjną. Podmiot gospodarczy przy uchwalaniu nowego statutu przyjmie jego nowy tekst, nawet jeżeli część paragrafów starego dokumentu była bardzo podobna lub taka sama. Procedura zgłoszenia nowego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym wygląda w taki sam sposób, jak zgłoszenie zmiany. Różnice zauważyć można jedynie w niektórych polach do wypełnienia, gdzie wpisana musi zostać inna data lub dodatkowa kwestia.

Najczęściej termin zgłoszenia lub uzupełnienia zmian w dokumencie w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi od 7 do 14 dni. Najczęściej wyznaczoną datę podaje się w otrzymanym postanowieniu.

Sąd rejestrowy na podstawie odpowiedniej ustawy ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku.

Nie każda jednak zmiana czy działanie wymagają oficjalnej formy wpisu. Część informacji przechowuje się w postaci uchwał, które sporządza rada lub walne zebranie.
W Krajowym Rejestrze Sądowym obligatoryjnie zgłasza się rodzaj organizacji oraz jego nazwę, zmianę siedziby i adresu jeżeli nastąpiła oraz zmianę składu organu, który sprawuje nadzór.

Należy także pamiętać, że w przypadku przedsiębiorstwa, które zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym wymagane jest złożenie odpowiednich podpisów. Formularze podpisują osoby wyznaczone do reprezentacji osoby, czyli członkowie zarządu.
Obligatoryjne jest również podniesienie opłat za wpisy do rejestru przedsiębiorców, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych i zawodowych, a także fundacji. W zależności od zakwalifikowania, kwota może wynieść 150 lub 250 złotych.

Zgłoszenie zmiany kodów PKD firmy – na co zwrócić uwagę?

 

Zmiana statutu spółki w KRS

Zmiana statutu spółki w KRS
Przewiń na górę