Jaką spółkę najlepiej założyć?

Jaką spółkę najlepiej założyć? Dlaczego bez wątpienia warto zdecydować się na prowadzenie własnego biznesu?

W Polsce wyróżniamy kilka typów spółek. Zanim zdecydujemy się na założenie konkretnego podmiotu warto poznać charakterystykę każdego z tych podmiotów tak, aby mieć pewność, że wybrany przez nas wariant, w jak największym stopniu spełni nasze oczekiwania.

Jaką spółkę najlepiej założyć? Sprawdźmy jaki mamy wybór:

1. Spółka cywilna to bardzo prosta forma organizacji działalności gospodarczej, która funkcjonuje na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Podmiot ten nie posiada osobowości prawnej, nie płaci zatem podatku CIT. Wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi muszą pamiętać o konieczności regulowania podatku dochodowego. Największą zaletą tej jednostki jest fakt, że każdy wspólnik może wnieść własny wkład, pracę oraz umiejętności. Największa wada to z kolei pełna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Wierzyciel może domagać się regulacji swoich zobowiązań zarówno z majątku spółki, jak i od poszczególnych wspólników.

2. Spółka jawna w pewnych aspektach bardzo przypomina spółkę cywilną. Nie posiada osobowości prawnej. Zazwyczaj tworzy ją niewielka ilość wspólników, którzy darzą się dużym zaufaniem oraz wnoszą swój kapitał. Spółka ta może być reprezentowana przez każdego ze wspólników chyba, że zawrzemy inne zapisy w jej umowie. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej jest w pewnym stopniu ograniczona, ponieważ wierzyciel może domagać się egzekucji z mienia wspólników dopiero, gdy okaże się ona bezskuteczna z majątku spółki.

3. Spółka partnerska to bardzo wyjątkowa forma prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczona wyłącznie dla osób wykonujących wolne zawody np. adwokatów, lekarzy, architektów. Wspólnicy – partnerzy biorą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę, jednak wyłącznie jeżeli są one niezwiązane wykonywaniem wolnego zawodu np. kredyty. Za zobowiązania związane z własną pracą oraz pracą zatrudnionych pracowników odpowiedzialność ponosi każdy partner indywidualnie.

4. Spółka komandytowa to bardzo korzystne rozwiązanie w przypadku, gdy wspólnicy spółki mają zróżnicowany kapitał. Pozwala bowiem ustanowić w spółce odpowiedzialność za zobowiązania dogodną do jej potrzeb. Wspólnicy dzielą się na komplementariuszy, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz komandytariuszy, których odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do wysokości sumy komandytowej ustalonej w umowie spółki.

5. Spółka komandytowo-akcyjna to spółka łącząca w sobie cechy spółki osobowej oraz spółki kapitałowej. Nie posiada osobowości prawnej, jednak Kodeks Spółek Handlowych przyznał jej podmiotowość prawną w związku z czym może nabywać prawa we własnym imieniu, pozywać oraz być pozywaną. Do charakterystycznych cech zaliczamy podzielenie wspólników na aktywnych komplementariuszy biorących pełną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę oraz biernych akcjonariuszy z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce tej istnieją organy tj. walne zgromadzenie oraz rada nadzorcza.

6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to zdecydowanie najczęściej wybierana jednostka. Jest spółką kapitałową, którą utworzyć może jedna lub większa ilość osób, niezależnie od kraju ich pochodzenia. W przypadku tego podmiotu wierzyciel może ubiegać się egzekucji wyłącznie z majątku spółki. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania w sposób ograniczony.  Umowa spółki z o.o. musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną w związku z czym jest zobowiązana do regulacji podatku dochodowego od osób prawnych, charakteryzuje ją również podwójne opodatkowanie.

7. Spółka akcyjna to zdecydowanie najbardziej złożona forma spółki handlowej. Wymaga zaangażowania dużego kapitału w wysokości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych. Status spółki podobnie jak w przypadku umowy spółki z o.o. musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Posiada osobowość prawną w związku z czym zobowiązana jest do regulacji CIT-u. Spółka akcyjna jako jedyny podmiot gospodarczy może pozyskiwać kapitał na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wspólnicy – akcjonariusze w zamian za wniesiony wkład, otrzymują udział zwany akcją.

Jaką spółkę najlepiej założyć? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorcy powinni skorzystać z doradztwa w zakresie zakładania firm. Umożliwia to dopasowanie formy prawnej podmiotu do planowanej specyfiki działalności.

 

Jaką spółkę najlepiej założyć

Jaką spółkę najlepiej założyć?
Przewiń na górę