Zmiana siedziby spółki

Kiedy zmiana siedziby spółki wymaga złożenia formularzy do KRS? W sytuacji zmiany siedziby spółki, organ zarządzający zobowiązany jest do dopełnienia kilku formalności mających na celu zachowanie bezpieczeństwa podmiotu. Jak dokonać zmiany siedziby?

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały o zmianie umowy spółki. W tym celu należy zwołać zgromadzenie wspólników. Warto zaznaczyć, że w przypadku rejestracji spółki u notariusza, zmian w umowie dokonuje się w formie aktu notarialnego. Protokół sporządzony przez notariusza powinien zawierać:
– treść uchwały
– wyniki głosowania w sprawie zmiany umowy spółki
– listę obecności

Kolejnym etapem jest dokonanie zmian w KRS poprzez wypełnienie formularza KRS-Z3 (w przypadku spółki z o.o.). Do formularza należy dołączyć również uchwałę dotyczącą zmiany umowy spółki w formie aktu notarialnego, tekst jednolity umowy spółki z wprowadzonymi zmianami (który również może być przyjęty w formie aktu notarialnego) i uchwałę zarządu o zmianie adresu, ponieważ każda zmiana siedziby wiąże się również ze zmianą adresu.

Ostatnim etapem jest zgłoszenie zmian do US. Tą czynność wymaga się, gdy siedziby wiąże się ze zmianą adresu miejsc prowadzenia działalności, adresu do korespondencji i miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej. W celu dopełnienia obowiązku należy wysłać do Urzędu Skarbowego wypełniony formularz NIP-8.

Wiele osób obawia się procedury związanej ze zmianą siedziby spółki. Warto z tego powodu zdecydować się na pomoc specjalistów. Z ich pomocą zmiana siedziby spółki nie będzie skomplikowanym obowiązkiem.

 

Zmiana siedziby spółki

Zmiana siedziby spółki
Przewiń na górę