Zmiana reprezentacji w spółce z o.o.

Czy zmiana reprezentacji w spółce z o.o. jest możliwa?
Jednym z etapów rejestracji spółki jest określenie sposobu reprezentacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Określony przez wspólników sposób zapisuje się w umowie spółki. W przypadku niedokonania zapisu należy zastosować art. 205 §1 k.s.h.:

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Niezależnie od tego, czy umowa spółki z o.o. zawiera zapis odnoszący się do sposobu reprezentacji podmiotu, zmiany można dokonać w dowolnym momencie.

Zmiana reprezentacji w spółce z o.o. dokonuje się poprzez zmianę umowy spółki.

W przypadku spółki założonej w tradycyjny sposób (u notariusza) zmiany umowy spółki dokonuje się uchwałą zgromadzenia wspólników umieszczoną w protokole notarialnym.

W przypadku spółki zarejestrowanej w S24 można skorzystać ze zmiany zapisów umowy w sposób elektroniczny. Ten sposób jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy wspólnicy korzystają z wariantów reprezentacji zaproponowanych przez wzór umowy.

Kolejnym krokiem po zmianie umowy spółki jest złożenie wniosku o wpis do KRS. Warto zwrócić uwagę na to, że dopiero wpis zmiany umowy spółki w zakresie reprezentacji w KRS spowoduje skuteczną zmianę umowy spółki w tym zakresie.

Należy złożyć takie dokumenty do KRS, jak:
– wniosek KRS Z3 oraz KRS ZK
– protokół notarialny z uchwałą zmieniającą umowę spółki
– tekst jednolity umowy spółki
– potwierdzenie dokonania opłaty

W przypadku S24 należy przygotować i złożyć:
– uchwałę zmieniająca umowę spółki, pod którą od razu zostaje wygenerowany tekst jednolity umowy spółki po zmianie
– wniosek KRS_ZEL3

Zmiana sposobu reprezentacji w spółce z o.o.

Zmiana reprezentacji w spółce z o.o.
Przewiń na górę