Aktualizacja danych spółki cywilnej

Prowadzisz działalność w formie spółki cywilnej? Aktualizacja danych spółki cywilnej jest Twoim obowiązkiem i nie wiesz jak tego dokonać?

Sprawa aktualizacji danych podmiotu może zostać dopełniona:
– w urzędzie
– listownie
– elektronicznie

Właściciele spółki cywilnej powinni wypełnić oraz złożyć formularz NIP-2. Z tego formularza mogą również korzystać osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.
Przy aktualizacji należy wypełnić na formularzu NIP-2 tylko dane identyfikacyjne, takie jak: numer NIP, adres siedziby oraz dane, które się zmieniły.

Jeżeli działalność podlega wpisowi do KRS to zmianę danych należy zgłosić poprzez złożenie formularza NIP-8.
Aktualizacja danych powinna zostać dopełniona w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Uwaga!
Jeżeli we wniosku pojawią się zmiany to urząd ma prawo wezwania właściciela spółki do uzupełnienia lub poprawy brakujących informacji.
Wszyscy właściciele spółek cywilnych powinni pamiętać o tym, że zgłaszanie aktualizacji danych podmiotu jest ich obowiązkiem. Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi kara grzywny za wykroczenia skarbowe.

Czy można skorzystać z pomocy specjalistów – aktualizacja danych spółki cywilnej ?
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest powierzenie procedury aktualizacyjnej specjalistom, którzy dopełnią wszystkich formalności w imieniu przedsiębiorcy. To najlepsza pomoc dla osób, które nie mają czasu na składanie wniosków aktualizacyjnych i chcą, aby ktoś za nich zajął się przygotowaniem i złożeniem dokumentacji.
Właściciele spółek cywilnych powinni dbać o bezpieczeństwo podmiotu na rynku.

Aktualizacja danych spółki cywilnej

Aktualizacja danych spółki cywilnej
Przewiń na górę