Zmiana danych w KRS – formularz KRS-ZK

Jak powinna wyglądać zmiana danych w KRS w przypadku zmian w zarządzie spółki? Członków zarządu spółki powołuje się poprzez odpowiednie organy spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to zgromadzenie wspólników, a w przypadku spółki akcyjnej – rada nadzorcza. Warto podkreślić, że umowa spółki lub jej statut mają znaczący wpływ na kwestie powoływania zarządu.

Jaki formularz zgłosić w przypadku zmian w organach spółki z o.o. oraz akcyjnej?

Zgłoszenie zmian do KRS  (zmiana danych w KRS) wymaga złożenia wniosku KRS Z3 – „Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna”.
Dodatkiem do tego formularza jest załącznik KRS-ZK – Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna”.

Należy dodatkowo również dołączyć:
– uchwałę o powołaniu lub odwołaniu członków zarządu
– dane członków zarządu
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie członkiem zarządu

Formularz KRS-ZK stanowi podstawę do zmiany członków zarządu.

Jak dokonać zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS?

  • listownie
  • elektronicznie
  • w biurze podawczym sądu rejonowego – wydział gospodarczy KRS

Warto pamiętać o tym, że jeżeli spółka została zarejestrowana tradycyjnie, to nie ma możliwości dokonywania zmian za pomocą systemu S24.

Idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest skorzystanie z usług specjalistów, którzy dopełnią formalności w imieniu właściciela firmy. Przygotują odpowiednie wnioski oraz złożą w urzędach.

 

zmiana-danych-w-krs

Zmiana danych w KRS – formularz KRS-ZK
Przewiń na górę