Zmiana danych spółki z o.o. – odpowiedzialność

Wszelkie podmioty wpisane do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są do aktualizacji wszelkich zmian dotyczących firmy. Zmiana danych spółki z o.o. przeprowadza się, aby rejestr zawierał szczegółowe i aktualne informacje o podmiocie.

Często niestety właściciele podmiotów nie dopełniają obowiązku aktualizacji danych w KRS. Kto ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe dane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze to, że niewłaściwe dane w KRS najczęściej wprowadzają w błąd Klientów, kontrahentów oraz przyszłych inwestorów. Istnieje ryzyko utraty współpracy ze względu na nieaktualne informacje o firmie. Z pewnością zmiana danych spółki z o.o. dba o bezpieczeństwo podmiotów na rynku.

Kto ponosi odpowiedzialność?
Za dane niezgodne z rzeczywistym stanem odpowiada przedsiębiorca. Na mocy art. 18 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych (jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek) oraz niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w ustawowym terminie.

Ponadto warto pamiętać o tym, że podmiot może ustrzec się od odpowiedzialności, gdy szkoda nastąpiła na wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Zachęcamy do lektury naszych pozostałych artykułów dotyczących aktualizacji danych w KRS:

Dlaczego warto pamiętać o aktualizacji danych w KRS?

 

zmiana danych spółki z o.o.

Zmiana danych spółki z o.o. – odpowiedzialność
Przewiń na górę