Zmiana danych adresowych KRS

Czy zmiana danych adresowych KRS wymaga dokonania aktualizacji zapisów w umowie spółki? W jaki sposób dopełnić formalności w sposób zgodnym z prawem, aby w KRS widniał aktualny adres podmiotu?

Przedsiębiorcy, którzy dokonali zmiany adresu spółki powinni w pierwszej kolejności sprawdzić jaki adres został podany w umowie spółki. W umowie wpisuje się tylko siedzibę podmiotu, przepisy kodeksu cywilnego określają:
Art. 41. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U.1964.16.93).

Bez wątpienia zgodnie z kodeksem spółek handlowych umowa powinna określać:
1. firmę i siedzibę spółki,
2. przedmiot działalności spółki,
3. wysokość kapitału zakładowego,
4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
6. czas trwania spółki (pod warunkiem jego oznaczenia)

Warto zaznaczyć, że prawem właściciela spółki jest wpisanie dodatkowych elementów w umowie jak np. adres. W przypadku, gdy przedsiębiorca skorzystał z tej możliwości na etapie tworzenia spółki powinien zadbać o zaktualizowanie danych.

Zmiana danych adresowych KRS – o czym pamiętać?
Przedsiębiorcy powinni złożyć formularz KRS Z3 – wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. We wniosku należy podać aktualny adres spółki.

 

Zmiana danych adresowych KRS

Zmiana danych adresowych KRS
Przewiń na górę
Zamów rozmowę
Oddzwonimy!
Oddzwonimy do Ciebie!
Podaj nam swój numer telefonu, skontaktujemy się!