Dane spółki w ZUS

Jakie dane spółki w ZUS należy zaktualizować? Dlaczego warto zaktualizować te dane wcześniej nim zauważy to ZUS? Który przedsiębiorca powinien pamiętać o dokonaniu aktualizacji danych spółki w ZUS?

Przedsiębiorcy prowadzący spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązani są do aktualizacji danych w różnych rejestrach oraz instytucjach. Celem wprowadzania odpowiednich zmian jest uchronienie odbiorców zewnętrznych od błędnie podejmowanych decyzji w związanych z nieprawidłowymi informacjami o podmiocie.

Czy aby dane spółki w ZUS były aktualne należy osobno składać formularze w przypadku wystąpienia zmian w spółce?

Przedsiębiorcy w zależności od występujących zmian w danych spółki składają formularze aktualizacyjne:
– w KRS
– w US

Ma podstawie danych zaktualizowanych w KRS oraz US sporządzane są przez ZUS następujące formularze:
– ZPA – w przypadku zmiany danych ewidencyjnych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
– ZIPA – w przypadku zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek,
– ZAA – w przypadku zmiany adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek,
– ZBA – w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego płatnika składek.

Czy przedsiębiorcy muszą samodzielnie dokonywać zmian w KRS, ZUS oraz US?

Przedsiębiorcy, którzy nie mają czasu na dokonywanie zmian aktualizacyjnych spółki w KRS, ZUS oraz US powinni skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy w ich imieniu dopełnią niezbędnych formalności wpływających na bezpieczeństwo podmiotu.

 

Dane spółki w ZUS

Dane spółki w ZUS
Przewiń na górę