Zarząd reguluje długi spółki

Czy zarząd reguluje długi spółki? W jaki sytuacjach członkowie zarządu regulują zobowiązania podmiotu?

Bez wątpienia jednym z podstawowych obowiązków zarządu spółki z o.o. jest reprezentacja oraz zarządzanie podmiotem. W zakres zarządzania podmiotem wchodzi również podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz finansowych, a także zaciąganie zobowiązań na rozwój działalności.

Do zobowiązań możemy zaliczyć:
– umowy z wykonawcami,
– współpraca z dostawcami,
– zamówienia generujące dla spółki koszty.

Warto tutaj zaznaczyć, że odpowiedzialność członków zarządu ma charakter subsydiarny. Zgodnie z art.299§ 1 Kodeksu spółek handlowych wierzyciel ma prawo obciążyć zobowiązaniami członków zarządu, gdy egzekucja względem spółki okaże się bezskuteczna. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia, gdy:
– zostanie oddalony wniosek o ogłoszenie upadłości
– umorzono postępowanie upadłościowe

Istotnie należy podkreślić, że wierzyciel ma prawo do ściągnięcia wierzytelności z całego majątku członka zarządu.

Zarząd reguluje długi spółki – w jakich sytuacjach członkowie zarządu mogą się uwolnić od odpowiedzialności?
– złożenie wniosku o ogłoszenia upadłości we właściwym terminie
– zostanie wykazane, że niezłożenie wniosku o upadłość wynikają z sytuacji, na które członkowie zarządu nie mieli wpływu
– wierzyciel nie poniósł szkody mimo niezłożenia wniosku o upadłość

Warto podkreślić, że członkowie zarządu we własnym interesie zobowiązani są do dostarczenia odpowiednich dowodów potwierdzających powód uwolnienia od odpowiedzialności.

 

Struktury majątkowe w spółce z o.o.  – zachęcamy do lektury!

 

Zarząd reguluje długi spółki

Zarząd reguluje długi spółki
Przewiń na górę